284 views 5 mins 0 comments

Przechodząc na elektroniczny obieg dokumentów w firmie: Wyzwania i korzyści

In Biznes
31 stycznia, 2024

Zarządzanie dokumentami w firmie nie musi już oznaczać sterty papierów, które piętrzą się w każdym wolnym kącie. Dzisiaj to bardziej elektroniczny obieg dokumentów, pozwalający zapanować nad chaosem, uporządkować dane, informacje, umowy, a także kontrolować to, kto ma do nich dostęp. Jesteś gotowy na ten krok w swoim przedsiębiorstwie? Zobacz, z jakimi wyzwaniami możesz się spotkać i jakie korzyści uzyskasz.

Zarządzanie dokumentami w firmie nie musi już oznaczać sterty papierów, które piętrzą się w każdym wolnym kącie. Dzisiaj to bardziej elektroniczny obieg dokumentów, pozwalający zapanować nad chaosem, uporządkować dane, informacje, umowy, a także kontrolować to, kto ma do nich dostęp. Jesteś gotowy na ten krok w swoim przedsiębiorstwie? Zobacz, z jakimi wyzwaniami możesz się spotkać i jakie korzyści uzyskasz.

Wyzwania związane z przejściem na elektroniczny obieg dokumentów:

  • integracja systemów – firmy często korzystają z wielu różnych systemów do zarządzania dokumentami, zamówieniami, zasobami ludzkimi. Przejście na elektroniczny obieg dokumentów może wymagać integracji tych systemów, a to czasem oznacza dodatkowy koszt i czas. Jednak to akcja jednorazowa, która potem przyniesie Ci bardzo dobre wyniki,
  • bezpieczeństwo danych – przechodząc na elektroniczny obieg dokumentów, firmy muszą zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo danych. Wielu pracowników obawia się, że wirtualne dokumenty są bardziej podatne na kradzież lub utratę danych. Jednak to nie prawda. Dostawcy rozwiązań informatycznych dbają o ochronę wrażliwych informacji, szyfrując je kluczami czy kodami dostępu,
  • koszty wdrożenia – wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów może być kosztowne. Firmy muszą zakupić odpowiednie oprogramowanie i sprzęt, a także przeszkolić pracowników. Ponadto, proces wdrożenia może wymagać zmiany infrastruktury IT firmy. Jednak znów – jest to jednorazowy wydatek, który w dodatku stanowi koszt uzyskania przychodu. Poza tym, jest inwestycją w rozwój i sprawne działanie firmy,
  • opór ze strony pracowników – nawyki związane z korzystaniem z papierowych dokumentów są często głęboko zakorzenione, a zmiana procesu na cyfrowy może okazać się wyzwaniem. Pracownicy muszą nauczyć się nowych narzędzi i metod pracy, co wymaga czasu i zaangażowania.

Korzyści wynikające z przejścia na elektroniczny obieg dokumentów:

  • oszczędność czasu i kosztów – podczas gdy procesy papierowe często są czasochłonne i wymagają dużej ilości pracy ręcznej, cyfryzacja odciąża pracowników i ułatwia im wyszukiwanie, segregowanie, przetwarzanie informacji. Automatyzacja i wprowadzenie systemu zarządzania dokumentami oznaczają efektywniejsza pracę oraz obniżenie kosztów operacyjnych,
  • mniejsze ryzyko utraty danych – dokumenty w wersji elektronicznej automatycznie są kopiowane i umieszczane w chmurze, co sprawia, że trudno byłoby je stracić w wyniku błędu ludzkiego czy awarii systemowej,
  • współpraca i komunikacja – cyfrowe rozwiązania do zarządzania dokumentami umożliwiają lepszą współpracę i komunikację w firmie. Pracownicy mogą łatwo udostępniać dokumenty i współpracować nad nimi online. To zwiększa efektywność pracy zespołowej nawet w trybie home office czy hybrydowym,
  • aspekty ekologiczne – przejście na elektroniczny obieg dokumentów ma także pozytywny wpływ na środowisko. Redukcja zużycia papieru oraz potrzeby drukowania dokumentów sprawiają, że firma w znacznie mniejszym stopniu zanieczyszcza planetę swoimi działaniami,

Przejście na elektroniczny obieg dokumentów w firmie może być wyzwaniem, jednak na horyzoncie widnieje obietnica wygodnego zarządzania danymi, zwiększenia kontroli nad dostępem do nich czy ułatwienie w realizacji zadań wymagających współdzielenia dokumentów.